Erstatning

Erstatning

Skulle en kjole bli ødelagt i løpet av leietiden, må du erstatte denne. Erstatningsbeløpet tilsvarer kjøpesummen med fratrekk for den forhåndsbetalte leiepris.